Privacy statement

Het Innovation Lab is onderdeel van Voogd en Voogd Diensten B.V.. Voogd & Voogd Diensten B.V. en Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. zijn onderdeel van de Voogd & Voogd Group B.V. 
Voogd & Voogd Diensten B.V. en Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. worden hierna aangeduid als Voogd & Voogd.

Voogd & Voogd realiseert zich dat de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van deze website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Indien u als bezoeker besluit om informatie achter te laten op deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacybepalingen.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekendmaakt, zoals in het kader van het bezoek van onze websites of in het kader van een sollicitatieprocedure. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. zal uw gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen wanneer de wet dit voorschrijft of in het geval van (een vermoeden van) fraude.

Cookies en Web Beacons

Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Voogd & Voogd maakt gebruik van cookies op deze website. Wij doen dit om de website voor u gebruiksvriendelijker te maken en zo beter aan te sluiten op uw wensen. Een cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Web Beacons zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld voor statistische doeleinden.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u deze bezoekt, bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de website niet kunt bezoeken.

Inzage en wijziging

U hebt recht op inzage in de informatie die Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. over u bewaart, alsmede om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: relatiebeheer@voogd.com.

Links naar andere websites

Op de website treft u eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Voogd & Voogd geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Voogd & Voogd behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Nieuwe verklaringen worden op deze website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

© 2019 | Voogd & Voogd
Website powered by Dutch Media Lab