Disclaimer

Het Innovation Lab is onderdeel van Voogd en Voogd Diensten B.V.. Voogd & Voogd Diensten B.V. en Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. zijn onderdeel van de Voogd & Voogd Group B.V. 
Voogd & Voogd Diensten B.V. en Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. worden hierna aangeduid als Voogd & Voogd.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruikmaken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze website, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website aanvaardt Voogd & Voogd geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. Voogd & Voogd garandeert geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via de website aangeboden diensten. Voor de inhoud van websites die niet door Voogd & Voogd worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt Voogd & Voogd eveneens geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen

Voogd & Voogd garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Voogd & Voogd behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

© 2019 | Voogd & Voogd
Website powered by Dutch Media Lab