BLOG

Extra autoregeling

15 september 2017

Veel autoverzekeraars bieden een korting op de premie voor een tweede auto als ook de eerste auto bij hen verzekerd is. In verzekeringsland is 'tweede gezinsauto regeling' de meest gebruikte term. Bij sommige verzekeraars geldt deze korting alleen voor een partner die in de tweede auto rijdt en niet voor de rest van het gezin. Ook wel 'partnerregeling'. En soms geldt deze korting ook voor een derde, vierde, of vijfde auto. De term 'tweede gezinsauto' is dus niet helemaal op zijn plaats. Na lang beraad noemen we deze korting in Klik & Advies... tromgeroffel... de extra autoregeling. "En mijn motor dan?" hoor ik je denken. Die gaan we nog bouwen. Het kan altijd beter.

De truc bij de tweede gezins... pardon... extra autoregeling is dat de schadevrije jaren van de eerste auto mogen worden opgeteld bij die van de tweede auto. Tot op zekere hoogte dan. Stel: auto 1 heeft 10 schadevrije jaren en auto 2 heeft er 3. De verzekeraar stelt dan bijvoorbeeld dat maximaal 8 schadevrije jaren van de eerste auto mogen worden opgeteld bij die van de tweede auto, mits beide auto's bij hen verzekerd worden. Auto 2 heeft dan effectief 3 + 8 = 11 schadevrije jaren, wat een flink premievoordeel oplevert.

Maar... wat is dan auto 1 en wat is auto 2? Die vraag stelden we voorheen aan de klant. Maar aangezien alle verzekeraars andere criteria hanteren (wanneer mag de regeling toegepast worden, en hoeveel voordeel heb je ervan) heeft de klant geen flauw idee. Is auto 1 de grootste? De duurste? De snelste? Of misschien de oudste? Het unieke van de extra autoregeling in Klik & Advies is dat de software zelf bepaalt welke auto het beste als eerste auto gezien kan worden, waardoor de korting op de premie voor de andere auto maximaal is. Deze vraag hoeven we dus gelukkig niet meer te stellen. 

In Klik & Advies was het al mogelijk om meerdere auto's te verzekeren, eventueel gecombineerd met andere producten, waaronder opstal, inboedel en aansprakelijkheid. Via een slim algoritme worden honderden combinaties van verzekeraars getoetst, rekening houdend met eventuele pakketkortingen die zij hanteren om zo de voordeligste totaalpremie te vinden. De extra autoregeling wordt hier nu in meegenomen. Bij het toetsen van een combinatie van 2 auto's bij dezelfde verzekeraar wordt volgens de regels van die verzekeraar de extra korting toegepast. Dit geldt zowel voor auto 1 als 2. De optie die het meeste voordeel oplevert wordt gekozen. Hierdoor is de kans groot dat een combinatie van dezelfde verzekeraar voordeliger wordt dan de combinaties van verschillende verzekeraars. Maar het is ook mogelijk dat het ondanks de extra autoregeling voordeliger is om 2 verschillende verzekeraars te kiezen. Als bijvoorbeeld beide auto's relatief veel schadevrije jaren hebben, waardoor zij al op een hoge trede in de bonus/malus tabel staan (met veel korting), heeft de regeling weinig tot geen effect. Je kunt immers niet hoger dan de hoogste trede in de tabel. Bij gelijkwaardige auto's (qua premie) zal de auto met de minste schadevrije jaren de tweede auto worden en dus de korting krijgen. Daar is het effect van de extra schadevrije jaren immers het grootst. Maar als de auto met de meeste schadevrije jaren een veel hogere brutopremie heeft, kan het effect van 1 of 2 extra schadevrije jaren daar juist weer groter zijn dan bij de 'goedkopere' auto. Je raadt het al... de mogelijkheden zijn eindeloos. Gelukkig hoeven de klant en de adviseur hier niet meer over na te denken: de software rekent automatisch de beste optie uit.

Zo hadden we onlangs een klant die een BMW en een Toyota Aygo had verzekerd. Beiden bij Generali, waarbij de Aygo extra auto korting kreeg. Dat was de voordeligste combinatie. De klant ruilde de BMW in voor een Golf en de adviseur ging deze wijziging doorvoeren. Generali vereiste een alarmsysteem wat de Golf niet had, dus verviel de optie Generali voor de eerste auto. Daardoor verviel ook de extra auto korting voor de Aygo. Althans, bij Generali... want bij a.s.r. kon de Golf wel verzekerd worden. De software stelde dan ook voor om de Aygo ook bij a.s.r. onder te brengen, zodat de extra autoregeling van a.s.r. kon worden toegepast. De adviseur moest even slikken, want hij had toch alleen de eerste auto aangepast? Totdat hij zich realiseerde dat , door beide auto's om te zetten naar a.s.r., de totaalpremie lager was dan voorheen. "Dat had ik zelf niet kunnen bedenken". 

De vorige keer beschreef ik hoe we de bonus/malus tabellen uit de rule apps hebben gehaald en via een RESTful API beschikbaar hebben gesteld. Daardoor werd het eenvoudig om bij het zoeken van de voordeligste combinatie van verzekeraars het effect van opgetelde schadevrije jaren te bepalen. Een goede voorbereiding is het halve werk, ging hier niet op. Het was namelijk méér dan de helft!   

"Je hebt het steeds over schadevrije jaren van een auto... maar schadevrije jaren zijn toch niet van een auto?" Klopt! Schadevrije jaren horen bij de verzekeringnemer en mogen normaal gesproken worden 'gebruikt' bij één autoverzekering. Omdat het in Klik & Advies al mogelijk was om meerdere auto's te berekenen, met elke auto zijn schadevrije jaren, hebben we dat voor nu zo gelaten. In een nog betere versie zouden de schadevrije jaren los staan van een auto. De software zou dan, naast bepalen wat auto 1 en wat auto 2 moet zijn, ook bepalen welke schadevrije jaren bij welke auto worden gebruikt. Nogmaals, het kan altijd beter!

DEZE BLOG DELEN OP

© 2019 | Voogd & Voogd
Website powered by Dutch Media Lab