BLOG

Bonus of Malus?

16 juni 2017

Bij het berekenen van de premie van een autoverzekering wordt er gevraagd naar het aantal schadevrije jaren. Deze leiden via een optelsommetje tot een bepaalde bonus-malus trede. Als we die trede opzoeken in de bonus-malus tabel van de verzekeraar (zie afbeelding) vinden we het bijbehorende percentage. Dit percentage van de brutopremie levert de nettopremie op, die de klant daadwerkelijk betaalt. Oftewel: hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de trede, hoe lager het percentage, hoe lager de premie die de klant betaalt.

Bij een autoverzekering wordt jaarlijks gecontroleerd hoeveel schadegevallen er in het afgelopen jaar geweest zijn waarbij de verzekerde schuldig was. De bonus-malus tabel bepaalt op basis van het aantal schaden wat de nieuwe bonus-malus trede wordt. Zonder schade is dat meestal 1 trede omhoog, bij één schade val je een aantal treden terug, bij 2 schaden nog meer, en zo verder. Binnen de grenzen van de tabel uiteraard. In het kort: zonder schade gaat de premie omlaag, met schade gaat de premie omhoog. De bonus-malus tabellen worden hierbij veelvuldig geraadpleegd.

Voorheen werden zowel de brutopremie, de bonus-malus trede, het bijbehorende percentage en daarmee ook de nettopremie bepaald in rule apps. Dit zijn stukjes inrichting van onze business rule engine (InRule; later meer). Voor ieder tarief is er zo'n rule app. Hierin liggen ook andere eigenschappen van dat tarief vast, zoals verzekerde bedragen en eigen risico's. 

Hoewel de rule engine flitsend snel is, is het niet efficiënt om iedere keer de rule engine aan te spreken en het volledige tarief opnieuw te bepalen. Het is bovendien onnodig, want er verandert niets in het tarief en de brutopremie. Er is alleen sprake van een andere trede in de bonus-malus tabel en daarmee een andere nettopremie. Tenslotte is het concept van een bonus-malus tabel en het berekenen van de nettopremie bij alle tarieven gelijk. Het is dus ook nog eens netter (en beter onderhoudbaar) om dit niet in ieder tarief apart te regelen, maar op één plaats in de software. Designfoutje uit het verleden... of een stukje voortschrijdend inzicht. In ieder geval, we lossen het op!

Genoeg redenen dus om de bonus-malus tabellen uit de rule apps te halen en in een database op te slaan. Een forse wijziging, maar noodzakelijk om de snelheid en correctheid te kunnen blijven garanderen. In de rule apps worden nu alleen nog de brutopremies bepaald. Daarom hoeft de rule engine bij de jaarlijkse bonus-malus bepaling niet meer aangesproken te worden.

De vorige keer schreef ik over RESTful API's. Nu de bonus-malus tabellen in een database staan, is het mogelijk om deze informatie via een API beschikbaar te stellen. Maar wat zijn dan de resources? Welke methodes zijn nodig? En hoe zien de URL's eruit?

De bonus-malus tabel staat altijd in het polisvoorwaarden document. Dat is dus een resource, die we kunnen identificeren met een nummer. Binnen die resource moet het mogelijk zijn om een bonus-malus trede met het bijbehorende percentage op te halen. Dat levert de volgende methode op:

GET /polisvoorwaarden/1234/bonusmalustreden/8 – ophalen van trede 8 uit de bonus-malus tabel van de polisvoorwaarden met nummer 1234.

Daarnaast moet het mogelijk zijn om op basis van een trede en het aantal schaden, de nieuwe trede (met bijbehorend percentage) op te halen. Dat zou kunnen met deze methodes:

GET /polisvoorwaarden/1234/bonusmalustreden/8/nieuwetredena0schaden
GET /polisvoorwaarden/1234/bonusmalustreden/8/nieuwetredena1schade
GET /polisvoorwaarden/1234/bonusmalustreden/8/nieuwetredena2schaden
GET /polisvoorwaarden/1234/bonusmalustreden/8/nieuwetredena3schaden

Maar handiger voor de gebruiker van de API is om het aantal schaden in een query parameter te zetten:

GET /polisvoorwaarden/1234/bonusmalustreden/8/nieuwetrede?aantalschaden=1

Dat is alles! Nu kan, zo vaak als nodig, een andere bonus-malus trede opgehaald worden en daarmee de nettopremie opnieuw berekend worden zonder de rule engine aan te spreken. Naast de jaarlijkse bonus-malus bepaling, wordt deze techniek ook gebruikt bij het berekenen van een pakketpremie voor twee of meer auto’s in Klik & Advies. Bij sommige verzekeraars mogen dan extra treden en dus extra korting worden gegeven. Daarover de volgende keer meer!

 

DEZE BLOG DELEN OP

© 2019 | Voogd & Voogd
Website powered by Dutch Media Lab